Strona 1 z 1

Szydłowiec - Synagoga Garbarska

: niedziela 01 paź 2017, 11:05
autor: Karolina Kot
W Szydłowcu, w dzielnicy nazywanej Pragą, przy ulicy Grabarskiej 3, znajduje się zachowany do dziś budynek dawnej, prywatnej synagogi, wzniesionej w roku 1730 na potrzeby żydowskiej rodziny Ajzenbergów, właścicieli działającej w sąsiedztwie garbarni oraz Żydów w niej zatrudnionych.
Był to niewielki, murowany, parterowy obiekt, wzniesiony na planie czworoboku w stylu zdradzającym cechy klasycystyczno - barokowe.
W sąsiedztwie mieścił się dom właścicieli, z pięknym gankiem, pełniącym w czasie święta Sukkot rolę kuczki. Ganek ten, będący już w bardzo złym stanie, został zdemontowany i po starannej renowacji, dzięki której uratowane zostały polichromie przedstawiające butelkę wina, paterę z owocami oraz gwiazdę Dawida, trafiła na wystawę do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Więcej na ten temat

Wnętrze synagogi zostało zdewastowane przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Po roku 1945 budynek przez długi czas nie był użytkowany, następnie mieściła się w nim świetlica spółdzielni garbarskiej „Przyszłość”, a także lokal gastronomiczny.

Synagoga została wpisana do rejestru zabytków dnia 09.09.2011 r. pod numerem A-1044
Zdjęcia wykonałam we wrześniu 2017 roku.
Lokalizacja