Strona 1 z 1

Punkt oporu "Kamień", obiekt nr 4

: sobota 30 maja 2015, 06:15
autor: Karolina Kot
Znajduje się na terenie ogródków działkowych, na działce nr 103.
Jest to zbudowany na planie trapezu schron pozorny, aktualnie służący jako kwietnik.
Posiada płytę fundamentową i strop żelbetowy, zaopatrzony pierwotnie w imitację kopuły, jednak jego ściany są wykonane z kamieni spojonych zaprawą.
Pomijając powyższe dane techniczne, schron ten i tak jest dość nietypowy jak na obiekt pozorny - zaopatrzono go bowiem w dwudrzwiową izbę - wartownię (dziś używaną przez właściciela działki jako magazyn), mogącą pomieścić kilkunastu żołnierzy. Schrony te posiadają niewielkie pomieszczenie wewnętrzne, spełniające prawdopodobnie rolę wartowni. Dodatkowo kopuła pozorna tych obiektów nie znajduje się na stropie ale dobudowana jest do jednego z naroży.
W dodatku w jej ścianach umieszczono otwory, przez które można było prowadzić obserwację oraz ewentualny ostrzał przeciwnika.

Lokalizacja
Zdjęcia pochodzą z listopada 2011 roku.