Strona 1 z 1

Krzeszowice - kamieniołom "Czatkowice"

: wtorek 28 maja 2019, 00:17
autor: Velder
W północnej części Krzeszowic, na stoku wzgórza u wylotu doliny Eliaszówki znajduje się ogromny kamieniołom wapienia, o nazwie „Czatkowice”.
Kopalnia została założona przez niemiecki Koncern I.G. Farbenindustrie AG w 1943 roku. Wydobywany tutaj wapień wysyłany był do zakładów chemicznych w Oświęcimiu, gdzie stanowił surowiec do produkcji karbidu. Rok później zbudowano w tym celu również bocznicę kolejową o długości 5,5 km, łączącą kamieniołom ze stacją „Krzeszowice”.

Wydobycie na szeroką skalę rozpoczęto jednak dopiero po wojnie, w związku z budową huty im. Lenina w Krakowie. Kamieniołom przejęło wtedy Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Ze względu na swoje korzystne parametry (duża zawartość węglanu wapnia [średnio 96,7 %] oraz niewiele zanieczyszczeń tlenkami żelaza i substancją ilastą), wapień ze złoża „Czatkowice” znalazł zastosowanie jako topnik hutniczy. Poza przemysłem hutniczym, tutejszy surowiec użytkowany był także przez przemysł chemiczny, cementowy, spożywczy, jak również przez budownictwo i drogownictwo.

W latach 1998 – 99 uruchomiono oddział produkcji kruszyw drogowych i budowlanych oraz przemiałownię kamienia wapiennego, wyposażoną w urządzenia o wysokim stopniu techniki.
Od listopada 2010 roku kopalnia „Czatkowice” należy do Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
Obecnie, z wydobywanego tutaj surowca produkowane są mączki i piaski wapienne (stosowane m.in. jako sorbenty do odsiarczania spalin energetycznych metodą mokrą oraz w kotłach fluidalnych) oraz tradycyjnie – kruszywa oraz kamień wapienny na potrzeby budownictwa i drogownictwa. Głównymi odbiorcami sorbentów są elektrownie Jaworzno, Konin, Opole, Łaziska oraz elektrociepłownie Katowice i Tychy.

Źródło informacji: Czatkowice.pl

Lokalizacja
Zdjęcia pochodzą z ostatnich 3 - 4 lat.

Re: Krzeszowice - kamieniołom "Czatkowice"

: wtorek 28 maja 2019, 00:35
autor: Velder
A tutaj kilka widoków na ogromne zabudowania zakładu przeróbczego kopalni, które stały się charakterystycznym elementem krajobrazu u wylotu doliny Krzeszówki. Parę ciekawych fotografii archiwalnych zakładu obejrzeć można tu.

Re: Krzeszowice - kamieniołom "Czatkowice"

: wtorek 14 kwie 2020, 02:05
autor: Dr Love
To miejsce robi niesamowite wrażenie swoim ogromem... Warto podjechać od dwóch stron - "frontu" i "tyłu" aby zobaczyć całość.

Kilka zdjęć z marca 2020.